Mediacenter

Straight to the point

Palvelut | Services

MediaCenter tarjoaa digitaalisia palveluja tehostamaan organisaatiosi markkinointia, aineistotuotantoa ja materiaalihallintaa. Asiakkaamme ovat olleet erityisen tyytyväisiä mm. seuraaviin palveluihin.

KOMMENTOINTI

Keskitetty ratkaisu digitaaliaineiston hyväksyntään ja jatkojalostukseen. Palvelussa luodaan kommentointityö, jonka avulla valitsemasi avainhenkilöt antavat lausuntonsa aineiston sisällöstä. MediaCenter huolehtii kommentoinnin tiedottamisesta ja muistuttamisesta.

MATERIAALIPANKKI

Työkalu tiedostomateriaalin tallentamiseen, hakuun, visualisointiin ja jakamiseen. Aineistosi säilyy tallessa – keskitetysti yhdessä paikassa.

PROJEKTIT

Työkalu toiminnanohjaukseen ja projektien hallintaan. Ydinominaisuudet sisältävät mm.:
  • Projektien suunnittelu ja aikataulutus
  • Ennalta luotujen mallipohjien suunnittelu ja käyttö
  • Henkilöresurssien kohdentaminen erilaisiin tehtäviin
  • Partneripalveluiden suunnittelu ja käyttö
  • Automaattiset muistutusviestit

MUUT PALVELUT

MediaCenteriin on kehitetty myös joukko muita palveluja, esim. yhteystietojen hallinta, laskutus ja www-sivujen ylläpito. Lisäpalveluita voidaan kehittää myös tarpeittesi mukaan lisää.

MediaCenter offers you digital services to optimise your marketing, material production and material management. Our clients have been very satisfied with the following services, just to mention a few:

COMMENTING

A centralised tool for processing, approving and developing digital content. The tool allows you to comment the work and to choose key team members to comment on the content. Thanks to the MediaCenter, the comments will be distributed to all team members and reminder messages are sent when needed.

MATERIALS

A tool for saving, storing, searching, visualising and distributing documents. Your content is always found in one place.

PROJECTS

A tool for project management. Core functions include:
  • Project planning and lay out of schedules
  • Use of templates and planning of templates
  • Managing staff, duties and tasks
  • Planning and use of partners and subcontractors
  • Automated reminder messages

OTHER SERVICES

MediaCenter also include many other services, e.g. a tool for managing contact details, invoicing and webpages. Additional services can be developed according to your needs.

CheckPoint Production Oy

 Sokerilinnantie 11 B (3. krs.), 02600 Espoo, Finland

+358 (0) 10 239 0190